Nasze inne szkoły:

Technikum Ekonomiczne Poznaj zawód przyszłości - ekonomista

Aktualności

Czym jest nasze Technikum Ekonomiczne?

Wysoka jakość kształcenia zawodowego pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego. Cykliczne zajęcia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Praktyki w renomowanych firmach sektora Ekonomii i Bankowości na terenie Trójmiasta. Znakomicie wyposażone pracownie i laboratoria przedmiotów zawodowych w programy komputerowe: kadrowo ‐ płacowy, finansowo – księgowy oraz magazynowy. Realizowanie na poziomie rozszerzonym przedmiotów matematyka i geografia. Rozszerzona nauka branżowego języka angielskiego oraz dodatkowego języka rosyjskiego. Szerokie perspektywy zdobycia pracy min. w przedsiębiorstwach, bankach i urzędach. Obowiązkowe zajęcia dodatkowe z zakresu pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł. Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej od 1 marca do 20 czerwca 2018 r.